‘เวียนศีรษะ’ภัยสุขภาพใกล้ตัว

หลายคนอาจเคยเผชิญกับอาการเวียนศีรษะ ซึ่งพบได้บ่อย เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และก่อนต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยอาการดังกล่าว การป้องกันโดยดูแลสุขภาพ รู้เท่าทันโรคเพื่อเข้าถึงการรักษามีความสำคัญ อาการเวียนศีรษะ จากข้อมูลงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้ว่า เวียนศีรษะ เป็นอาการที่ใช้อธิบายความรู้สึกไม่สบายที่เกิดขึ้น

จากการรบกวนสภาวะการรับรู้สภาพการทรงตัวของร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของระบบการทรงตัวระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบ ได้แก่ สายตา ระบบรับความรู้สึกของข้อต่อทั่วร่างกาย ระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นใน และระบบประสาทกลาง ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมสัญญาณประสาท สำหรับ อาการเวียนศีรษะหมุน เป็นความรู้สึกเหมือนมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของ สิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือของตนเอง หรือเสียการทรงตัว ทำให้ผู้นั้นไม่สามารถควบคุมการทรงตัวในลักษณะ ปกติได้ มักมีอาการเวียนหมุน สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็น บ้าน โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ รอบตัวหมุน ซึ่งในความจริงนั้นสิ่งแวดล้อมรอบตัว ไม่ได้หมุน อาการเวียนศีรษะชนิดนี้จึงค่อนข้างรุนแรง และอาจมีอาการแทรกซ้อน อื่น ๆ ตามมาได้ เช่น ใจเต้นแรง ฯลฯ โดยสาเหตุอาการเวียนศีรษะชนิดนี้คือ ความผิดปกติของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน โรคที่เป็นสาเหตุของอาการเวียนศีรษะจึงได้แก่ โรคหูชั้นในผิดปกติ อาจเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ขณะที่บางรายอาจมีประวัติโรคทางหู หรืออุบัติเหตุมาก่อน โรคกลุ่มนี้จะก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะที่พบบ่อยที่สุด โดยเป็นแบบบ้านหมุนหรือโคลงเคลง และมักมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วย ขณะเกิดอาการมักต้องอยู่นิ่ง ๆ หากเคลื่อนไหวศีรษะอาจทำให้มีอาการมากขึ้น และมักเป็นขณะเปลี่ยนท่าทาง เช่น ลุกจากเตียงนอนหรือล้มตัวลงนอน ตะแคงซ้ายขวา ในบางรายอาจมีอาการหูอื้อและเสียงรบกวนในหู การอักเสบติดเชื้อ เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง เชื้อไวรัสเป็นสาเหตุที่พบบ่อย มักจะเป็นหวัดหรือระบบทางเดินหายใจอักเสบนำมาก่อน หากเชื้อลามเข้าหูชั้นในและเส้นประสาทจะเกิดการอักเสบ ส่งผลให้มีอาการเวียนศีรษะรุนแรง และเป็นอยู่หลายวัน แต่การได้ยินจะปกติดี ส่วนการอักเสบของหูชั้นในที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อาการจะรุนแรงมากและอาจสูญเสียการได้ยิน พบในผู้ที่มีประวัติโรคการอักเสบของหูส่วนกลาง หูน้ำหนวก แล้วโรคลุกลามเข้าไปในหูชั้นใน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *