ลุยฟ้องคกก.สหกรณ์สโมสรรถไฟฯปล่อยกู้มิชอบกว่า2พันล้านบาท

“วิศิษฐ์”เผยผลสอบปมสหกรณ์สโมสรรถไฟปล่อยเงินกู้พิเศษ ชี้กู้เงินสหกรณ์โดยมิชอบ199สัญญามูลค่า 2,285 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลุยฟ้องเรียกเอาเงินคืนภายในสัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จ่ายเงินกู้พิเศษให้สมาชิก 6 ราย รวม 199 สัญญา เป็นเงิน 2,285 ล้านบาท

ว่า การจ่ายเงินกู้ดังกล่าวขัดกับระเบียบสหกรณ์ที่ได้กำหนดไว้ว่าในการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกนั้นกำหนดให้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ส่งผลทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสมาชิกโดยรวม ซึ่งสมาชิกทั้ง 6 ราย ได้นำเงินกู้ไปซื้อที่ดินที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จนถึงขณะนี้สหกรณ์ยังไม่ได้รับชำระหนี้คืนจากสมาชิก โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการชุดที่อนุมัติเงินกู้โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ ชดใช้เงินคืนสหกรณ์ภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่มีการชำระหนี้คืนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ ใช้อำนาจตามมาตรา 21 ร้องทุกข์และฟ้องร้องดำเนินคดีแทนสหกรณ์ และใช้อำนาจตามมาตรา 22 (4) ตั้งคณะกรรมการฯเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด และให้เรียกเงินคืนสหกรณ์จนกว่าจะครบตามจำนวน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *