แหล่งทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา

นอกจากจังหวัดชัยภูมิจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เชิงการเรียนรู้และสามารถศึกษาเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย เป็นที่เลื่องชื่อไปทั่วเมื่อพูดถึงความงามและคุณภาพของเนื้อผ้าขิตที่ได้ถักทอขึ้นมาจนกลายเป็นของล้ำค่าประจำจังหวัดชัยภูมิ

หมู่บ้านโนนเสลาแห่งนี้เป็นหมูบ้านทอผ้าขิตที่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยภูมิและเป็นแนวหน้าในการผลิตระดับประเทศเลยทีเดียว หมู่บ้านโนนเสลาแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม โดยชาวบ้านโนนเสลาได้สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าขิตมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย โดยจะทอผ้าใช้เองแทบทุกครัวเรือน หมู่บ้านโนนเสลาแห่งนี้ได้มีการตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นเมื่อปี 2521 และได้พัฒนาลวดลาย สีสัน ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของตลาด โดยได้มีการทอผ้าหลากหลายรูปแบบไว้สำหรับจำหน่าย อันได้แก่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าขิตไหม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ นอกจากนี้แล้วยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพิ่มเติมที่ต่อยอดมาจากการทอผ้าขิตอีกด้วย อาทิเช่น กระเป๋าผ้า หมอนขิต เสื้อทั้งของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ กล่องใส่กระดาษชำระ เป็นต้น ซึ่งคุณภาพที่ได้จากความตั้งใจในการถักทอของที่นี่นั้นรับรองได้เลยว่าคุ้มเกินราคาที่แลกกันหลายเท่าเลยทีเดียว นอกจากนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงการใช้วิถีชีวิตอแบบมีเอกลักษณ์ที่ปัจจุบันนับว่าหาดูได้ยากเลยทีเดียวรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าที่มีชื่อเรียกว่า “กี่” ที่ทำมาจากไม้โดยส่วนมากอีกด้วย
เดินทางอย่างไร
โดยรถยนต์
ในการเดินทางไปยังหมู่บ้านโนนเสลาแหล่งทอผ้าขิตแห่งนี้แล้วนั้น หากเลือกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอภูเขียวให้เลือกใช้ทางหลวงหมายเลข 2037 ขับไปทางไปเกษตรสมบูรณ์ประมาณ 8 กิโลเมตร จากนั้นก็ให้เลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปอีก 3 กิโลเมตรก็จะถึงแหล่งทอผ้าขิตหมู่บ้านโนนเสลา///ททท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *