ฉัตรชัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์เข้ารับตำแหน่งปลัดมท.วันแรก

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำดอกไม้ และพวงมาลัยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย ทั้งศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นวันแรก หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและในการทำงาน โดยมีข้าราชการรอต้อนรับจำนวนมากจากนั้น ได้มีการหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 30 นาทีกับรองปลัดกระทรวง อธิบดีกรมต่างๆ พร้อมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อวางแผนการทำงานคร่าวๆก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคมนี้

นายฉัตรชัย กล่าวว่า หลักการแบ่งงานในหน้าที่นั้น ได้มีการแบ่งงานให้รองปลัดแต่ละคนรับผิดชอบเรื่องงานเชิงพื้นที่ เพราะแต่ละคนได้ผ่านการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้ว ส่วนงานนโยบายก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายซึ่งได้จัดทำเป็นเอกสารไว้แล้ว นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารกันในเรื่องของการทำงานอยู่ตลอดเวลาส่วนงานที่ต้องเร่งสานต่อจากรัฐบาลและงานของกระทรวงมหาดไทย นั้น นายฉัตรชัย กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในทุกเรื่อง รวมถึงงานที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน อย่างไรก็ตามงานที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ คือ การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้สมพระเกียรติที่สุด .-สำนักข่าวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *